Scratch LeidenScratch Leiden
Magnetisch GroenMagnetisch Groen
Filmproject Slaaghwijk WereldwijkFilmproject Slaaghwijk Wereldwijk
Verrassend WinkelweekendVerrassend Winkelweekend
Buurtbus Slaaghwijk en Leiden NoordBuurtbus Slaaghwijk en Leiden Noord

Fonds 1818

Organisatie

De aanleg van een park waar Leidenaren kunnen tuinieren, sporten, kunst kijken of elkaar ontmoeten. Het helpen bij het opzetten van een organisatie die vrijwilligers koppelt aan mensen en instanties die een extra handje nodig hebben. Cursussen voor vrijwilligers van maatschappelijke organisaties. Een paar voorbeelden van het vele werk waarmee Fonds 1818 bijdraagt aan de Leidse samenleving.

Wat is Fonds 1818

Fonds 1818 is een vermogensfonds dat zich inzet voor de ondersteuning van allerlei maatschappelijke projecten van stichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk.De aandacht gaat daarbij uit naar projecten op het gebied van Zorg en Welzijn, Kunst en Cultuur, Natuur en Milieu, Educatie en Duurzaamheid.

Fonds 1818 maakt ook kleine particuliere initiatieven mogelijk. Voor projecten van minimaal drie enthousiaste initiatiefnemers zijn donaties van maximaal 1.500 euro beschikbaar.

Aandachtsgebieden

Zorg en Welzijn
Fonds 1818 richt zich op mensen met een achterstand binnen of tot de samenleving. Denk aan steun voor een stichting die kinderen van financieel minder bedeelde ouders helpt in de vorm van een fiets om naar school te gaan of contributie voor de sportclub. Een ander voorbeeld is de financiering van de start van een stichting die vrijwilligers koppelt aan organisaties en particulieren die extra handen nodig hebben.

Kunst en Cultuur
Fonds 1818 stimuleert de sociale functie van kunst en cultuur. Een voorbeeld is onder meer steun voor de Leidse Hofjesconcerten. Jonge musici, die cum laude zijn afgestudeerd, treden op in Leidse hofjes. Zij krijgen een podium en bezoekers genieten van muziek en de talloze pittoreske hofjes van Leiden.

Natuur en milieu
Klimaatverandering, energieverbruik, milieuvervuiling, speelnatuur en stadslandbouw zijn voor Fonds 1818 belangrijk. Projecten die aandacht hebben voor natuur en milieu, maken kans op een donatie. Een voorbeeld is steun voor het initiatief om het Leidse Singelpark aan te leggen waar Leidenaren kunnen sporten, tuinieren en elkaar ontmoeten.

Educatie
Fonds 1818 richt zich vooral op het verwerven van kennis en op ontplooiing; het benutten van kansen en het ontwikkelen van talenten zijn belangrijk. Een actieve rol van de doelgroep, vaak jongeren, is gewenst.

Duurzaamheid
Een belangrijk speerpunt van Fonds 1818 is duurzaamheid. Belangrijke thema’s die vallen onder duurzaamheid zijn: energiegebruik, watergebruik, recycling, duurzaam bouwen, diversiteit en inclusie, kennisdeling en bewustwording.

Advies en cursussen
Naast het geven van financiële steun wil Fonds 1818 maatschappelijke organisaties helpen met het geven van adviezen, inzetten van netwerk en het delen van kennis. Fonds 1818 biedt regelmatig gratis cursussen aan over fondsenwerving, crowdfunding en het schrijven van een projectplan. www.fonds1818.nl/cursussen

Historie

Fonds 1818 bestaat sinds 1992 maar de wortels van het fonds zijn veel ouder. De oorsprong ligt in de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen en de Nutsspaarbank te ’s-Gravenhage die sinds de oprichting in 1818 een belangrijke rol speelden in het maatschappelijke en sociaaleconomische leven in de Haagse regio. In 1992 werd na een fusie van de Nutsspaarbank en de VSB Bank een bedrag in aandelen gestort in het toenmalige VSB Fonds Den Haag e.o. In 2001 werd de naam veranderd in Fonds 1818. Oude idealen als ontplooiing, zelfredzaamheid, sociale samenhang en nieuwe idealen als duurzaamheid zijn voor Fonds 1818 van groot belang.

Voor wie

Fonds 1818 financiert projecten van stichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk. Belangrijk is dat donaties een maatschappelijk doel dienen én rechtstreeks ten goede komen aan inwoners van het werkgebied van Fonds 1818. Er is geen minimum of maximum bedrag dat aangevraagd kan worden.

Fonds 1818 maakt ook kleine particuliere initiatieven mogelijk. Voor projecten van minimaal drie enthousiaste initiatiefnemers zijn donaties van maximaal 3.000 euro beschikbaar.  

Werkgebied

De regio van Fonds 1818 bestaat uit de gemeente Leiden maar ook de directe omgeving van de stad. Denk aan Leiderdorp, Katwijk, Teylingen, Lisse, Voorschoten, Oegstgeest, Wassenaar, Zoeterwoude, Noordwijk. Ook initiatieven uit Delft, Den Haag, Hillegom, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland,  Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer kunnen een beroep doen op Fonds 1818.

Criteria

Fonds 1818 geeft financiële steun aan niet-commerciële organisaties en aan kleine particuliere initiatieven van minimaal drie personen voor het uitvoeren van projecten van algemeen maatschappelijk belang. Denk aan de 'groene' schoolpleinen, het helpen van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt of het organiseren van een benefietconcert voor een goed doel. De aanvrager van steun moet aantonen niet zelf over voldoende financiële middelen te beschikken. Fonds 1818 doet ook een aantal zaken niet.

Zo geeft het fonds geen donaties

  • aan organisaties met een winstoogmerk.
  • ten behoeve van individuele noden.
  • aan projecten die buiten de regio plaatsvinden.
  • aan projecten die al gestart zijn.
  • aan projecten met een uitgesproken politiek of religieus karakter.
  • als structurele steun of om exploitatietekorten aan te vullen.

Wijze van aanvragen

Een aanvraag indienen bij Fonds 1818 kan door het sturen van een projectplan samen met een recente jaarrekening, een dekkingsplan en een kopie van de statuten. U kunt gebruikmaken van een checklist om te zorgen dat uw aanvraag volledig is.

U kunt het hele jaar door aanvragen indienen. Houdt wel rekening met een termijn van circa acht weken waarin Fonds 1818 de aanvraag onderzoekt en een beslissing neemt.

Fonds 1818 ontvangt aanvragen bij voorkeur per e-mail via aanvraag@fonds1818.nl.

Contact

Vragen? Bel de afdeling voorlichting en communicatie 070- 375 49 57 of stuur een e-mail naar info@fonds1818.nl. Ook op de website www.fonds1818.nl is meer informatie te vinden. Een aanvraag kunt u sturen naar aanvraag@fonds1818.nl.

Azim Dezign Webdesign: AzimDezign.nl Webbeheer: Fonds 1818