Buurtbus Slaaghwijk en Leiden NoordBuurtbus Slaaghwijk en Leiden Noord
Dagarrangementen LibertasDagarrangementen Libertas
De BoekenzolderDe Boekenzolder
International Film Festival PieterskerkpleinInternational Film Festival Pieterskerkplein
Scratch LeidenScratch Leiden

Samen doen we meer voor Leiden!

Wegwijzer Leidse Fondsen

De buurtbus, gehandicaptensport, speeltuinverenigingen of meer groen in Leidse wijken en op schoolpleinen. Zeven Leidse Fondsen steunen dergelijke organisaties of initiatieven om Leiden en omgeving mooier, groener en prettiger voor iedereen te maken. Op deze gezamenlijke website laten de fondsen zien wie ze zijn en wat ze precies doen.

De zeven fondsen zijn Stichting H.L. DruckerfondsStichting Heilige Geest- of Arme Wees- en Kinderhuis LeidenWOZfondsFonds1818Stichting De Carolusgulden, Leidsche Maatschappij van Weldadigheid en de Stichting Sint Maarten. Elk fonds heeft een eigen historie, een eigen bestuur, eigen doelstellingen en voorwaarden om een bijdrage te krijgen.

Heeft u een project of een initiatief in Leiden dat een steuntje in de rug kan gebruiken? Dan is deze website een wegwijzer. Klik op de verschillende fondsen en kijk of uw aanvraag een kans van slagen heeft. Het handigst gaat dat door de QuickScan te doen. Zo ziet u heel snel bij welke fondsen u het beste een aanvraag kunt indienen.

Een paar keer per jaar komen de Leidse fondsen samen voor overleg tijdens het zogeheten Leids Fondsen Overleg. Leidse initiatieven en organisaties staan daarbij centraal. Projecten die mogelijk interessant zijn voor meerdere fondsen worden voorgelegd en besproken. Ook komen actuele ontwikkelingen in de stad Leiden aan de orde. Op deze manier kunnen fondsen die op Leiden gericht zijn, activiteiten en projectfinancieringen op elkaar afstemmen.


Azim Dezign Webdesign: AzimDezign.nl Webbeheer: Fonds 1818