Morslint door AmberparkMorslint door Amberpark
Leidse CultuurwekenLeidse Cultuurweken
Dagarrangementen LibertasDagarrangementen Libertas
Cultuurfestival Picknick Cultuurfestival Picknick
HiP Hulp in PraktijkHiP Hulp in Praktijk

WOZfonds

Organisatie

Genieten van het zonnetje op een lekker bankje in de buurt waar je makkelijk met de rollator bij kunt. Speeltoestellen in het plantsoen waar gehandicapte kinderen ook gebruik van kunnen maken. Een buurtfeest, het neerzetten van plantenbakken die door wijkbewoners worden gevuld met bloemen of het gezamenlijk vieren van een feestdag door een flat of straat met vlaggen op te fleuren. Een paar voorbeelden van initiatieven die door het WOZfonds worden gesteund.

Wat is het WOZfonds

Stichting WOZfonds is een Leids fonds van en vóór de huurders van de corporaties Ons Doel, Portaal-Leiden en De Sleutels. Het fonds is gericht op buurten in Leiden met overwegend woningen van deze woningcorporaties. Uit het fonds is geld beschikbaar voor activiteiten of projecten in de buurt die niet tot het takenpakket van gemeente of corporatie behoren. Een extraatje voor zaken die bewoners zelf (mee-) organiseren en waaraan ze zelf deelnemen.

Aandachtsgebieden

Uit het WOZfonds is geld beschikbaar voor initiatieven die de leefbaarheid in de Leidse buurten  vergroten. Buurtbewoners van allerlei leeftijden en culturele achtergronden moeten elkaar op ongedwongen wijze leren kennen. Of het nu via een buurtfeest of een opgeknapt plantsoen, buurthuis of speeltuin is.

Naast het financieel steunen van projecten voor het verbeteren van het woon- en leefklimaat, subsidieert het WOZfonds ook boekuitgaven, symposia, culturele evenementen en prijsvragen.

Historie

Het WOZfonds is ontstaan uit een conflict tussen de betrokken corporaties en de huurders met de gemeente Leiden over de onroerendezaakbelasting in de periode 1995-1997. Een rechtszaak werd voorkomen en om omslachtige teruggave van teruggave van geld te vermijden, werd het WOZfonds in leven geroepen. Huurders werden zo gecompenseerd door storting van ruim 1,2 miljoen euro in het fonds.

Voor wie

Iedereen (buurtorganisaties, verenigingen, professionele instellingen maar ook particulieren) kan een aanvraag bij het WOZfonds indienen. Wel moet uit de aanvraag de betrokkenheid blijken van bewoners van huizen van de  drie corporaties. Projecten kunnen gericht zijn op een of meer buurten of wijken maar ook op een enkele straat of complex. Belangrijk is dat uit een aanvraag blijkt dat er draagvlak is onder vrijwilligers door middel van deelname en zelfwerkzaamheid. Huurdersinitiatieven krijgen voorrang.

Bij de openstelling van het fonds in 2007 bleek het fondsvermogen 1.5 miljoen euro. Jaarlijks mag het fonds 100.000 euro uitkeren aan subsidies, met indexering in 2015 118.000 euro. Per project wordt in 2015 maximaal 28.000 euro uitbetaald.

Aanvragen worden door het bestuur beoordeeld. Er zijn tenminste vier vergaderingen per jaar waarin de aanvragen worden beoordeeld. Als spoed is vereist, wil het bestuur aanvragers ter wille zijn.

Werkgebied

Stichting WOZfonds is een Leids fonds vóór de huurders  van de corporaties Ons Doel, Portaal-Leiden en De Sleutels. Het fonds is gericht op buurten in Leiden met overwegend woningen van deze woningcorporaties.

Criteria

Het geld uit het WOZfonds is bestemd voor plannen en projecten in Leidse wijken en buurten waarin tenminste twee/derde van de bewoners verbonden is aan woningen van Ons Doel, Portaal of De Sleutels. Belangrijk is dat het volgende uit de aanvragen blijkt

  • Een mate van zelfwerkzaamheid is vereist bij de uitvoering van het plan waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
  • De aanvraag moet gesteund worden door zoveel mogelijk huurders in de straat, complex of buurt
  • Het project is een aanvulling op de taken van gemeente en corporatie.
  • De uitvoering van het te subsidiëren project mag nog niet zijn begonnen. Tijdige aanvraag voorafgaand aan de start van het project is vereist.
  • Betaling en afwikkeling, respectievelijk beoordeling van de financiële verantwoording geschiedt door toetsing van de verantwoording aan de eerder verstrekte informatie. Het bestuur moet beschikken over originele nota’s en aannemelijke gegevens van de kosten en uitgaven.
  • Uitgebreidere informatie over subsidievoorwaarden en criteria zijn te vinden op de website www.wozfonds.nl.

Wijze van aanvragen

Aanvragen voor financiële bijdragen uit het WOZfonds kunnen schriftelijk en digitaal worden ingediend met het aanvraagformulier. Hierbij moet een begroting met opgave van de kosten worden bijgesloten. Het aanvraagformulier is gemakkelijk  te krijgen op www.wozfonds.nl.

Een andere mogelijkheid is een aanvraag van het formulier via het postadres van het WOZfonds: Uiterstegracht 105, 2312 TB Leiden.

Contact

Vragen? Op www.wozfonds.nl staat een contactformulier. Voorts kan contact worden opgenomen via het postadres Stichting WOZfonds,Uiterstegracht 105, 2312 TB Leiden.
Bellen kan ook met 071-5231595.

Azim Dezign Webdesign: Aim Communication Webbeheer: Fonds 1818