Stadstuin LeidenStadstuin Leiden
Project Vier het leven!Project Vier het leven!
Filmproject Slaaghwijk WereldwijkFilmproject Slaaghwijk Wereldwijk
De WeekendklasDe Weekendklas
Actief in de wijkActief in de wijk

Stichting Heilige Geest

Organisatie

De Stichting Heilige Geest- of Arme Wees- en Kinderhuis Leiden is de oudste stichting van Nederland die zich inzet voor:

1. Het behoud van het culturele erfgoed van het voormalige weeshuis aan de Hooglandse Kerkgracht.Dit betreft de geschiedenis zoals te vinden in het archief Erfgoed Leiden en Omstreken.
Daarnaast beheert en onderhoud de Stichting de Regentenkamer van het voormailige weeshuis.

2. De huisvesting van kwetsbare jongeren in Leiden, waarmee de Stichting terugkeert naar haar oorspronkelijke doelstelling. 
Op dit moment wordt met de Leidse publieke en private organisaties overlegd hoe te komen tot de ontwikkeling van een innovatief, vernieuwend woonconcept waarin kwetsbare jongeren de kans krijgen hun leven op de rit te krijgen.

Historie
De Stichting Heilige Geest- of Arme wees- en Kinderhuis Leiden is ontstaan in 1316 als College van Heilige Geestmeesters, verbonden aan de St. Pietersparochie. De stichting droeg tot het midden van de 20e eeuw de verantwoordelijkheid voor onderdak, verzorging en opvoeding van (wees)kinderen uit Leiden en omgeving. De hulp aan weeskinderen is nu een overheidstaak maar de stichting blijft zich richten op het welzijn van kwetsbare jongeren. De band met het voormalige weeshuis aan de Hooglandse Kerkgracht is nog niet helemaal doorgesneden want het stichtingsbestuur vergadert nog steeds in de oude Regentenkamer.

 

Contact

Vragen? Neem contact op via SHGKinderhuisLeiden@gmail.com of schrijf naar:
Stichting Heilige Geest- of Arme Wees- en Kinderhuis Leiden
Hooglandse Kerkgracht 17M
2312 HS Leiden.

Azim Dezign Webdesign: Aim Communication Webbeheer: Fonds 1818