Military History DayMilitary History Day
Buurtbus Slaaghwijk en Leiden NoordBuurtbus Slaaghwijk en Leiden Noord
Stadstuin LeidenStadstuin Leiden
Scratch LeidenScratch Leiden
Verrassend WinkelweekendVerrassend Winkelweekend

Druckerfonds

Organisatie

Het Druckerfonds maakt Leiden zorgzamer en gezelliger! Van Energiefixers071 tot Fietsmaatje en van Groentepark tot speeltuin: ons fonds steunde de afgelopen jaren veel projecten voor iedereen die er voor elkaar wil zijn.

Wat is het Druckerfonds?

Het Druckerfonds is een Leids vermogensfonds. Wij beheren geld en verhuren drie winkels. De opbrengsten daarvan geven we aan allerlei sociale initiatieven in Leiden en omringende gemeenten (Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude) die ten goede komen aan mensen die het minder makkelijk hebben.

Aandachtsgebieden

Het Druckerfonds richt zich op ‘de ondersteuning van sociaal-culturele activiteiten én initiatieven gericht op het verbeteren van de sociale cohesie van de samenleving’. Projecten die het er dus zorgzamer en gezelliger op maken en ervoor zorgen dat mensen het beter krijgen.

Vooral nieuwe en vernieuwende projecten kunnen op een bijdrage van het Druckerfonds rekenen.

Historie

Onze naamgever, prof. Hendrik Lodewijk Drucker, was hoogleraar, adviseur van de minister van Justitie en volksvertegenwoordiger.

Hij maakte zich druk om onrecht. Met name op sociaal maatschappelijk vlak: hij zette zich in voor de ‘‘Verhoging van de ontwikkeling, beschaving en levensgeluk van de arbeidende en daarmee gelijkstaande klassen’’. Hij liet zelfs een pand, het Volkshuis in Leiden, bouwen.

De Stichting H.L. Druckerfonds komt voort uit de in 1899 opgerichte Stichting Het Leidse Volkshuis. Op 22 maart 1989 werd het Druckerfonds opgericht. Met de opbrengsten van het fonds en de verhuur van drie winkelpanden worden jaarlijks sociaal-culturele initiatieven gesteund.

Voor wie

Het liefst steunen we eenmalig en nieuwe of vernieuwende plannen. Bestaande projecten kunnen in aanmerking komen voor financiële hulp als er geen andere steun is, maar ze wel belangrijk zijn voor de samenleving.

Werkgebied

Het Druckerfonds richt zich op projecten in de gemeente Leiden en omgeving (Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Warmond).

Criteria

Even checken…

  • Woon je in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude of Warmond?
  • Maakt je project het er gezelliger of zorgzamer op in de buurt, het dorp of de stad?
  • Voer je het plan uit met én voor mensen die het minder makkelijk hebben?

Drie keer ja? Vraag dan geld aan.

Wij steunen bij voorkeur nieuwe projecten. Bijdragen over meerdere jaren worden slechts bij uitzondering verleend.

Daarnaast gelden nog enkele voorwaarden:

  • Je financiert minimaal 30% van het project uit eigen middelen of via bijvoorbeeld andere fondsen of subsidies;
  • Je aanvraag bevat een duidelijke projectomschrijving met een begroting van de totale kosten en de verwachte opbrengsten;
  • Na afloop van het project stuur je ons een verslag en een financiële verantwoording. Soms vragen we om een accountantsverklaring;
  • Als je meer dan €10.000 aanvraagt, voegt je bij het indienen een jaarverslag/ jaarrekening van het voorgaande jaar toe én de begroting van het lopende jaar van je organisatie.

(Ben/heb je geen organisatie? Neem dan contact met ons op, dan kunnen we kijken of er toch een mogelijkheid is voor financiering.)

Aanvragen tot € 300

Heb je € 300 of minder nodig voor het project, dan maken wij het je makkelijk:

  1. Schrijf op maximaal 1 A4 wat je gaat doen (inclusief een kleine begroting)
  2. Stuur ons na afloop van het project een foto(reeks) of kort filmpje.

Wijze van aanvragen

Je dient een aanvraag minimaal twee maanden voor de start van het project in.
Wij vergaderen op een aantal vaste data in het jaar. (Zie verderop voor de exacte data.)
In de vergadering bespreekt het bestuur alle ontvangen aanvragen en nemen we besluiten. Na de vergadering ontvangen aanvragers bericht van de secretaris van het bestuur.

Je aanvraag kan volledig of deels worden toegekend of afgewezen. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen dit besluit.
Soms neemt een bestuurslid van het Druckerfonds contact op voor extra informatie.
Natuurlijk is het mogelijk om voor je aanvraag contact op te nemen met een bestuurslid als je een vraag hebt.

Voor deze data en andere informatie over het indienen van een aanvraag kijk op www.druckerfonds.nl

Contact

Heb je hulp nodig bij je aanvraag? Of heb je een plan dat je wil toetsen? Check of je project kans heeft op steun via www.druckerfonds.nl of bel of mail ons: 06 26756946 (Sjoerd), mijnaanvraag@druckerfonds.nl.

Azim Dezign Webdesign: Aim Communication Webbeheer: Fonds 1818