Verrassend WinkelweekendVerrassend Winkelweekend
International Film Festival PieterskerkpleinInternational Film Festival Pieterskerkplein
Filmproject Slaaghwijk WereldwijkFilmproject Slaaghwijk Wereldwijk
Military History DayMilitary History Day
Beweegtoestellen HaagwijkBeweegtoestellen Haagwijk

Samen doen we meer voor Leiden!

Wegwijzer Leidse Fondsen

De buurtbus, gehandicaptensport, speeltuinverenigingen of meer groen in Leidse wijken en op schoolpleinen. Zes Leidse Fondsen steunen dergelijke organisaties of initiatieven om Leiden en omgeving mooier, groener en prettiger voor iedereen te maken. Op deze gezamenlijke website laten de fondsen zien wie ze zijn en wat ze precies doen.

De zes fondsen zijn Stichting H.L. DruckerfondsStichting Heilige Geest- of Arme Wees- en Kinderhuis LeidenWOZfondsFonds1818Stichting De Carolusgulden en de Stichting Sint Maarten. Elk fonds heeft een eigen historie, een eigen bestuur, eigen doelstellingen en voorwaarden om een bijdrage te krijgen.

Heeft u een project of een initiatief in Leiden dat een steuntje in de rug kan gebruiken? Dan is deze website een wegwijzer. Klik op de verschillende fondsen en kijk of uw aanvraag een kans van slagen heeft. Het handigst gaat dat door de QuickScan te doen. Zo ziet u heel snel bij welke fondsen u het beste een aanvraag kunt indienen.

Een paar keer per jaar komen de Leidse fondsen samen voor overleg tijdens het zogeheten Leids Fondsen Overleg. Leidse initiatieven en organisaties staan daarbij centraal. Projecten die mogelijk interessant zijn voor meerdere fondsen worden voorgelegd en besproken. Ook komen actuele ontwikkelingen in de stad Leiden aan de orde. Op deze manier kunnen fondsen die op Leiden gericht zijn, activiteiten en projectfinancieringen op elkaar afstemmen.

Nieuws

Marije van den Berg nieuwe voorzitter Druckerfonds

Marije van den Berg (Leiden, 1974) treedt per 1 november 2016 aan als voorzitter van de stichting H.L. Druckerfonds. Zij volgt daarmee voormalig wethouder Hans Baaijens op, die de voorzittersrol sinds november 2005 vervulde.

Van den Berg, in het dagelijks leven werkzaam als zelfstandig onderzoeker en adviseur lokale democratie en participatie in het hele land, was sinds 1 januari al actief als algemeen bestuurslid van het Druckerfonds. Ze was vijf jaar bestuurslid van Stadslab en heeft acht jaar in de gemeenteraad van Leiden gezeten. Over deze nieuwe rol zegt ze:  “Ik verheug me erop om, samen met de andere bestuursleden, eraan te kunnen bijdragen dat er projecten tot stand kunnen komen die de Leidse gemeenschap gezelliger, zorgzamer en mooier maken. Heel bijzonder is het om daarvoor geld te mogen verdelen!”

Het Druckerfonds richt zich op de ondersteuning van sociaal-culturele activiteiten én initiatieven gericht op het verbeteren van saamhorigheid en zorgzaamheid in de Leidse samenleving. De afgelopen tien jaar heeft het Druckerfonds gemiddeld € 150.000 per jaar bijgedragen aan projecten in de gemeente Leiden en directe omgeving. Denk daarbij aan een theehuis/museum in Leiden Noord, de opknap van Leidse speeltuinen, de totstandkoming van de buurtfilm Goeie Mie van wijkvereniging Tussen de Rijnen, activiteiten tijdens de Kinderrechtenweek en de oprichting van Stichting De Werkwissel.

Vooral nieuwe en vernieuwende sociale projecten kunnen op een bijdrage van het Druckerfonds rekenen. Mensen die aan de slag zijn met projecten of activiteiten die passen binnen de doelstellingen en de doelgroep van het Druckerfonds, kunnen op www.druckerfonds.nl informatie vinden over het aanvragen van een bijdrage.

Het Druckerfonds is een vermogensfonds dat de opbrengsten van haar vermogen (rente, dividend en huuropbrengsten van een aantal winkelpanden) besteedt aan uiteenlopende initiatieven gericht op mensen die het minder gemakkelijk hebben. Het Druckerfonds is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het Druckerfonds werkt samen met vijf andere Leidse fondsen en het crowdfundingsplatform Voorjebuurt (www.voorjebuurt.nl/leiden).Azim Dezign Webdesign: AzimDezign.nl Webbeheer: Fonds 1818